ФАТВА

Мурас жөнүндө

Мурас жөнүндө

Суроо: Аялы, эки уулу, эки кызы, байкеси, эжекеси болгон, өлгөн кишинин мурасы кандай бөлүнөт?

Жооп: Өлгөн кишинин мурасынан бир гана аялы жана балдары алышат, анын байкеси жана эжекеси алалбайт. Эгерде мурасты 48 бөлүктөн эсептесек, анда 6 бөлүгү аялга кетет, ар бир эркек балага 14 бөлүктөн берилет жана 7 бөлүктөн ар бир кыз балага берилет.

Эсеп мындай болот: 6+14+14+7+7=48 

Теги: мурас жөнүндө, мураскорлор, жакын тугандар, балдар, аялы.

Ваш комментарий

Новые материалы

Наши социальные сети