ФАТВА
Рамазанда орозо кармаганды каалаган ооруп жаткандар жана сапарга чыккандар эмне кылышы керек?

Рамазанда орозо кармаганды каалаган ооруп жаткандар жана сапарга чыккандар эмне кылышы керек?

Рамазанда орозо кармаганды каалаган ооруп жаткандар жана сапарга чыккандар эмне кылышы керек?

Суроо: Рамазанда орозо кармаганды каалаган ооруп жаткандар жана сапарга чыккандар эмне кылышы керек?

Жооп: Рамазанда орозо кармаганды каалаган ооруп жаткандар жана сапарга чыккандар орозо кармавасалар болот, анкени, бул Аллахтын уруксаты. Бирок алар кармаалбаган орозо күндөрүнү, Рамазандан кийин кармашы керек. Аллах ооруп жаткандарга жана сапарга чыккандарга уруксат берген болсо дагы, «эгер билсеӊер орозо кармооӊор силер үчүн жакшы!» (Бакара 2/184), дейт.

Ошондой эле, ооруп жаткан жана сапарга чыккандар Рамазанда бир канча күн орозо кармаваган болсо, бул кишилер фитир-садаканы беришет, бирок кармавалган күндөрдү, Рамазандан кийин сөзсүз кармайт.

«(Орозо) эсептелүү күндөрдө гана. Силерден ким (орозо мезгилинде) ооруп калса, же сапарга аттанса – анда ал күндөрдүн ордуна башка күндөрдө тоуктап берет. Орозо тутканга күчү жеткендер жакырдын тамагын фидия (фитирди) беришет. Эгер билсеңер орозо кармооңор силер үчүн жакшы! Рамазан айы, бул айда адамдарга туура жол болуп, ушул туура жолдун жана жакшы менен жаманды ажыратуучунун ачык далилдери болуп (көрсөтүлүп) Куран түшүрүлдү. Силерден ким ушул айга күбө болсо (туш келсе) орозо тутсун! Ал бирөө (бул айда) ооруп калып, же сапарга чыкса, башка күндөрдө санын толтурсун. Аллах силерге жеңилдикти гана каалайт, кыйынчылыкты каалабайт. Санды толуктагыла, силерди туура жолго салганы үчүн Аллахы улуктагыла! Мүмкүн силер шүгүр келтирээрсиңер» (Бакара 2/184-185).

Теги: Рамазанда, орозо кармаганды каалаган, ооруп жаткандар, жана сапарга чыккандар, эмне кылышы керек.

Ваш комментарий

Новые материалы

Наши социальные сети