ФАТВА

Капырлар менен кандай джыхад кылыш керек?

Капырлар менен кандай джыхад кылыш керек?

Суроо: Кээ бир жерде айтылат: «Ислам дини – кылыч дини». Бул сөз туурабы? Пайгамбарывыз капырлар менен кандай джыхад кылган?

Жооп: Биринчиден, Ислам дини – кылыч дини эмес. Бул сөз Исламга каршы капырлар тарапынан айтылып уйдурулган…

Экинчиден, Расулуллах капырлар менен, керек болбосо (!), эч качан согушкан эмес. Анткени, Аллах мындай дейт: «Капырлар сиз менен согушка кирмейинче, алар менен согушпагыла» (Бакара 2/191)…

Үчүнчүдөн, Расулуллах капырлар менен джыхады Куран менен кылган. Бул тууралу Аллах мындай дейт:

«Капырларга баш ийбе. Жана аларга (Куран менен) чоң күрөш жүргүз!» (Фуркан 25/52).

Ваш комментарий

Новые материалы

Наши социальные сети