ФАТВА
Фонд жөнүндө

Фонд жөнүндө

Фонд жөнүндө

Сулеймания Фонду 1993 жылы Туркияда Истамбул шаарында диний илимдер професору доктор Абдульазиз Байындыр тарапынан уюштуруулган.

Фондун милдети Курандын, исламдын жана бүт диндерин ильмий жагыны изильдөөсү деп билинет. Фонд, бүт бул Курандын ильмий изильдөөлөрүнү учурдагы илим менен байланыштуу эльге агартуу (таратуу) максатынан иштейт.

Айрыкча, ар жума сайын тγркчѳ Куран сабактары аткарылат. Сабактар «оnline» болуп ар Шейшемби кγнγ 19:00 баштап 21:00 бγтѳт. Сабактар жергиликтγγ убакыт менен башталат. Сабактары проф. дин илимдери доктору Абдульазиз Байындыр ѳткѳрγп жатат.

Жана ар жума сайын тγркчѳ Ислам укугу сабактары аткарылат. Сабактар «оnline» болуп ар Ишемби кγнγ 11:00 баштап 13:00 бγтѳт. Сабактар жергиликтγγ убакыт менен башталат. Сабактары проф. дин илимдери доктору Абдульазиз Баиндир ѳткѳрγп жатат.

Дүйнөдө биринчи жолу жана Сулеймания Фондтун ильмий изильдөөлөрүнөн болгон намаз убакыттары календари. Географиялык принцып менен түзүлгөн жана намаз убакыттары картасына болгон жерден киргенизде намаз убактысыны үйрөнөсүнөр.

Биздин адрес: Süleymaniye Vakfı Hoca Gıyaseddin Mah. Şifahane Sok. No: 20 Süleymaniye 34134 Fatih / İstanbul / Türkiye

Teл: 0 (212) 513 00 93

Факс: 0 (212) 511 21 69

Ваш комментарий

Новые материалы

Наши социальные сети