ФАТВА
Курман жөнүндө хадистер

Курман жөнүндө хадистер

Курман жөнүндө хадистер 

Суроо: Курман-намазы деген ибадат барбы? Анткени мындай хадис айтылып жатат: «Ким курман чалгандан кийин эки рекет намаз окууса, анан Аллахка жалбарса, анда Аллах ошол кишиге сураганын берет экен»… Бул хадис чынбы?

Жооп: Хадис китептеринде мындай хадис жок! Бирок жалган хадистердин бир өзгөчөлүгү бар: Алар кыска убакытта абдан көп нерселерди убада берет.

Айтылган хадисте де ошундай, эки рекет намаз окуугандан кийи, каалаганын берилет. Эми сиз өзүнүз ойлонун, Аллах Куранда беш маал намазды өмүр бойу окууюн дейт, орозону кармайын, зекетти берин, ажыга барын. Булар сөзсүз аткарылгандан кийин Аллах кааласа сураганывызды берет, каалаваса бербейт…

Теги: курман жөнүндө хадистер, курман намазы, жалган хадистер, беш маал намаз, зекет, орозо, ажылык.

Ваш комментарий

Новые материалы

Наши социальные сети