ФАТВА
Курман – бул бүт инсандарга айтылган буйрук!

Курман – бул бүт инсандарга айтылган буйрук!

Курман – бул бүт инсандарга айтылган буйрук!

Суроо: Курман ибадаты, Аллах тарапынан жалпы инсандарга айтылган буйрук эсептелеби?

Жооп: Ооба, эсептелет. Анткени Аллах Куранда мындай дейт: «Курмандыктан белгилүү бир мөөнөткө чейин пайдалансаӊар болот. Андан соӊ анын орду Эски Үй. Биз ар бир коом үчүн аларга берген малдардан, Аллахтын гана ысмын атап, курмандык чалууну буйурдук. Анткени, Кудайыӊар жалгыз – Аллах! Ошондуктан Ага мойун сунгула. Мойун сунгандарды кубандыр» (Хаж 22/33-34). 

Теги: курбан бул, бүт инсандарга айтылган буйрук, курман чалуу, Хаж 22/33-34.

 

Ваш комментарий

Новые материалы

Наши социальные сети