ФАТВА
Диабет оорусу менен оорган киши орозо кармайвы?

Диабет оорусу менен оорган киши орозо кармайвы?

Диабет оорусу менен оорган киши орозо кармайвы?

Суроо: Диабет оорусу менен оорган киши кандай орозо кармайт?

Жооп: Аллах Бакара сүрөсүнүн 184 жана 185-чи аяттрында оорган жана сапарга чыккандарга атайын уруксат берген. Бул категорядагы кишилер каласа кармайт, калаваса кармавайт орозону. Бирок Рамазандан кийин кармаваган күндөрдү кармап Рамазандын саныны толук кылыш керек. 

Теги: диабет оорусу менен оорган киши орозо кармайвы, Аллах оорган жана сапарга чыккандарга атайын уруксат берген.

Ваш комментарий

Новые материалы

Наши социальные сети