ФАТВА
Даават эмне жана дааватчылар ким?

Даават эмне жана дааватчылар ким?

Даават эмне жана дааватчылар ким?

Суроо: Азыркы учурда дааватчылар өтө көбөйдү. Алардын ичинде даават парз дегендер де бар… Даават жөнүндө жазып койсонуздар. 

Жооп: Даават жөнүндө өтө көп маалымат бар. Ар ким ар кандай сүйлөйт. Ал эми бул жөндө биздин айтатурган сөзүвүз мындай болот. Биринчиден интернеттен бир канча бул маалымат тууралу линктер таптык, ошолорду сөзсүз окуш керек: http://easttime.ru/analitic/3/5/78.html,

https://rus.azattyk.org/a/24252452.html,

http://www.islamsng.com/kgz/interviews/8550,

http://www.ca-portal.ru/article:23713

Ошол линктерде берилген орус тилинде материалдар абдан маанилуу. Эгерде биз буларга кулак салбасак, проблеманын кандай маанилуу болгонуну түшүнө албайбыз… 

Ооба, Расулуллах даават кылган, Куранга, динге чакырган…

Дааватчыларда ошол ишти кылып жатышат. Ал эми Расулуллахтын дааваты менен бугүнкү дааватчылардын дааваты ортосунда асман менен жердей парк бар. Бугүнкү дааватчылардын 95%, илимсиз даават жүргүзүп жатышат. Илимсиз башталган иштер, көбүнчө сапатсыз эсептелет. 

Устаздын алдында сабак албаган, айтканыны жазбаган, Куран илимдерини билбеген, сүннөт-хадис эмне түшүнбөгөн кишилер, сүннөттү сакал, кийим, мисвак…, айланасында түшүнгөн кишилер кандай денгелде сапаттуу болушу мүмкүн?.. 

Жок, мен аларды айыптаган жокмун! Бирок ар бир иштин өзүнчө адиси (устасы) болот. Меним ойумча, даават кылыш үчүн – уста, адис, профессионал болуш керек… 

Кыскача, исламга даават элибиз үчүн керектүү нерсе. Анткени элибиз канча «биз мусулманбыз деген болсодо», чындыгында динивизди жакшы билбейт. Ошондуктан, даават алым кишилер жагынан жүргүзүлсө жакшы болмок… 

Аллах, Расулуллах үммөтүнү мына бул аятта мактайт: «Аллахга ыйман келтирген, жакшылыкка үндөгөн, жамандыктан тыйган, (жалпы) адамзат үчүн жиберилген жакшы коом болдуңар! Эгер китеп ээлери ыйман келтиришкенде, ал – өздөрү үчүн жакшы болмок. Алардын кээ бирлери ыймандуулар, ал эми көпчүлүгү бузукулар» (Али-Имран 3/110).

Теги: даават, даават эмне, дааватчылар ким, даават кандай жүргүзүлөт, дааватка канча күн чыгыш керек, дааватчылардын илмий денгели, Али-Имран 3/110.

Ваш комментарий

Новые материалы

Наши социальные сети