ФАТВА
Орозо айынын эсебини жана бүткөнүнү кандай билебиз?

Орозо айынын эсебини жана бүткөнүнү кандай билебиз?

Орозо айынын эсебини жана бүткөнүнү кандай билебиз?

Суроо: Өткөн жылы, ар дайым болгондой, мусулман өлкөлөр Рамазан байрамы кайсыл күнү болгонуну кайра талашты. Балким ай ар жерде, ар кандай жарык береип жатат окшойт! Силердин пикири кандай? Рамазан быйрамы дүйнөдө ар жерде башка башка күндөрдө куттуктанабы?

Жооп: Бул суроонун жообу аркандай болушу мүмкүн. Бирок биз Куранга карайбыз. Аллах Куранда бирдей чечим берип жатат. Аяттарда айдын жана күндүн мезгилдери бир мизан менен (система, закон) жүрөт. Булар эч качан өзгөрбөйт. Диний майрамдарыбыздын бүт баары ай календари менен эсептелип жатат. Ал эми биз күн календари менен диний майрамдарывызды эсеп кылганыбыз үчүн мындай кокустуктар чыгып жатат. Ошондуктан Аллах Куранда мындай дейт: 

«Күн жана ай эсеп менен (айланат)» (Рахман 55/5). 

«Ал күндү жарык, ал эми айды нур кылды. Силер жылдарды жана убакытты билүүӊөр үчүн алардын орундарын белгиледи. Аллах буларды чындык менен жаратты. Ал түшүнгөн адамдарга Өзүнүн аяттарын баяндайт» (Юнус 10/5).

«Айды куураган эски (хурма) бутактай болгонго чейин орундарга өлчөп койдук» (Ясин 36/39). 

Аллах бизге Айдын нуруну, айлардын эсебини туура кылганыбыз үчүн жаратты. Ошол нурдун өзгөргөнү, айдын башталышын жана бүткөнүн көрсөтөт. Аяттарга караганыбызда, Аллах айдын өзгөргөн нуруну бир белги, мезгил, мизан, система катары жараткан. Аллар эч качан өзгөрбөйт. Ошондуктан дүйнөдө бул чындыкты (өлчөмдү) колдонуп, Рамазан календарына жазып элге билдириш керек. Ар бир өлкөдө ар кандай күндө эмес, дүйнөдө бир күндө майрамды өткөзүш керек. Эмнеге мусулмандардын майрамдарында, иштеринде, сөздөрүндө бирдик жок? Аллах «түшүнгөн адамдарга Өзүнүн аяттарын баяндайт»!.. 

Эгерде мусулмандар Курандан чечимдер алса, анда мындай проблемалар чыкпайт эле. 

Теги: орозо айынын эсебини, жана бүткөнүнү, кандай билебиз, диний майрамдарыбыз, орозо айы, Рахман 55/5, Юнус 10/5, Ясин 36/39.

Ваш комментарий

Новые материалы

Наши социальные сети