ФАТВА
Раджаб, Шабан жана Рамазан айлары…

Раджаб, Шабан жана Рамазан айлары…

Раджаб, Шабан жана Рамазан айлары…  

Суроо: Куранда төрт арам айдан сөз болуп жатат. Раджаб, Зулькаде, Зульхиджа, Мухаррам. Бул төрт айдын ичинде эмнеге Рамазан айы жок?

Жана Раджаб, Шабан, Рамазан айлары, жана Раджаб, Зулькаде, Зульхиджа, Мухаррам айлары ортолорунда кандай айырма бар?

Жооп: Аллах Куранда төрт айга арам айлары атыны берди. Бул айлардын ичинде согушка тыйю салынган. Булар киргенде барыш болуш керек. Төрт арам ай – сый, урмат кылынган айлар демек. Раджаб, Зулькаде, Зульхиджа жана Мухаррам айлары, Аллахтын эсеби менен арам (ыйык) айлары болуп саналат. Рамазан – арам айларындан эсептелбейт.

Куранда Аллах бул айлар жөнүндө мындай дейт:

«Чындыгында, асмандар менен жерди жараткандан бери Алланын Өзүнүн Китебинде айлардын саны – он эки. Булардын төртөөсү – ыйык (арам) айлар. Мына ушул – бекем дин. Ушул айларда өзүңөргө зулумдук кылбагыла. Мушриктер силер менен согушкандай, силер де алар менен согушкула. Билип койгула: Чындыгында, Алла – такыбалар менен бирге! Акыйкатта (ыйык) айды кечиктирүү – каапырлыкты арттыруу. Аны менен каапырлар Жолдон адашышат. Алар, Алланын арам кылган айларынын санын толуктоо үчүн, аны бир жыл арам кылып, бир жыл адал кылышат. Ошентип, Алланын арам кылганын адал деп билишет. Алардын жаман иштери өздөрүнө кооз кылып көрсөтүлүп койулду. Алла – каапырларды туура жолго багыттабайт» (Тавба 9/36-37).

Теги: Раджаб, Шабан, Рамазан айлары, жана Раджаб, Зулькаде, Зульхиджа, Мухаррам айлары, ортолорунда кандай айырма бар, төрт арам ай, Тавба 9/36-37.

Ваш комментарий

Новые материалы

Наши социальные сети