ФАТВА

Куранга карата, ялдын мурас аккы канча?

Куранга карата, ялдын мурас аккы канча?

Суроо: Куранга карата, ялдын мурас аккы канча?

Жооп: Аллах Куранда мындай дейт:

«Ата-эне, жакын туугандар жана кол алышып антташкан достордон калган мал-мүлктүн ар бири үчүн мураскорлорду дайындадык. Аларга үлүштөрүн бергиле. Акыйкатта, Аллах – бардык нерселердин үстүнөн Күбө» (Ниса 4/33).

Ал эми, аялдын мирастан канча бөлүк алганын, Ниса сүрөсүнүн 12-чи аятында айтылып жатат. 

Теги: Куранга карата, ялдын мурас аккы канча, Ниса 4/12, 33.

Ваш комментарий

Новые материалы

Наши социальные сети