ФАТВА
Динде өч алуу маселеси барбы?

Динде өч алуу маселеси барбы?

Динде өч алуу маселеси барбы?

Суроо: Бир адам экинчи адамдын жашоосуна так калган жамандык жасаса өч, гек алса болобу? 

Жооп: Динивиз өч, гек алууга уруксат бербейт. Бирок бир кишинин жамандыгына каршы динивизде кысас деген нерсе бар. Кысас кайсыл шарттарда жана кандай болгонун, аны биз Курандан, аяттардан үйрөнүп жатабыз. Аллах мындай дейт:

«Эй, ыймандуулар! Өлтүргөндөр үчүн кысас силерге буйурулду. Азат (адам) үчүн – азат (адам). Кул үчүн – кул. Айал үчүн – айал (жазалансын). Ким анын тууганы тарабынан кечирилсе, анда жакшылыкты ээрчип, жакшылыкча аткаруу зарыл. Бул – Аллахтын жеӊилдиги жана ырайымы. Ал эми ким андан кийин чектен ашса, анда ага – оорутуучу азап (бар). Эй, акыл ээлери! Силер үчүн кысас алууда – жашоо бар. Балким силер (Аллахтан) коркоосуӊар» (Бакара 2/178-179). 

Эми көрүп жатасынар. Аллах бул аятта жалпы мисал келтирди. Бул аяттагы жалпы мисалга карап, киши кишиге кандай жамандык кылган болсо, анын аракетини кысаска салыштырып, керектүү жаза берилет…

Теги: динде өч алуу маселеси барбы, кысас кандай болот, жаза кандай берилет, Бакара 2/178-179.

Ваш комментарий

Новые материалы

Наши социальные сети