ФАТВА
Бейиштин аялдары кандай болот?

Бейиштин аялдары кандай болот?

Бейиштин аялдары кандай болот?

Суроо: Куранда бейиштик кызматкер аялдар жана эркектерден айтылат. Алар адам баласына окшошбу, же башка жаратыктарбы? 

Жооп: Ооба, аларда инсандарга окшош болот. Бирок алардын бизден айырмасы, суп-сулуу болгондору. Бул жөндө Вакыа сүрөсүндө айтылып турат. Аллах аларды бермет менен окшоштурат.

Ооба, аларда инсан, бирок дүйнөлүк инсандар менен теӊ эмес. 

Теги: бейиштин аялдары кандай болот.

Ваш комментарий

Новые материалы

Наши социальные сети