ФАТВА

Байкемден калган мурас

Байкемден калган мурас

Суроо: Байкем өлгөндөн кийн анын аркасынан мал-мүлк калды: эки үй, эки машина. Байкемин үч баласы бар: бирөө кыз, экөө бала. Мурасты бөлгөндө аялыныда эсептеш керекби? Ошол мурасты кантип ортолорундо бөлөбүз? 

Жооп: Мурасты адалеттүү бөлүшүчүн сөзсүз Куранга карайышывыз керек. Эгерде мурасты 40 саны менен санап берсек, анда аялына 1/8 тиет. Ал эми кырктан 1/8 чыгарсак – 5 бөлүк байкениздин аялына тиет. Калган 35 бөлүктөн эки жолу онтөрттөн балдарга тиет. Отуз бештен жирма сегизди чыгарганда 7 бөлүк калыпжатат, мына бул 7 бөлүк кыз баласынын мурас акысы болот.

Кыскача эсеби мындай экен: 40-5-14-14-7=0 же 5+14+14+7=40.

Теги: байкемден калган мурас, мурас, Куранда мурас, марас аяттары, кыз балага мурас, эркек балага мурас, аялга мурас…

Ваш комментарий

Новые материалы

Наши социальные сети