ФАТВА

Үй-бүлөдө эки машина болсо зекети кандай берилет?

Үй-бүлөдө эки машина болсо зекети кандай берилет?

Суроо: Менде жана эримде машина бар… Үй-бүлөдө эки машина болсо зекети кандай берилет? 

Жооп: Жашаган үйнүз, эки машинаныз (маркасы люкс болсодо), булар ар-даим колдонгон нерселер. Ал эми даима колдонотурган нерселерден зекет берилбейт. 

Зекет – пайда (киреш) берген жана пайда беретурган күчтө болгон нерселерден берилет. Булар алтын, күмүш, кагаз жана темир акча, сатууга арналган нерсе, айыл чарба продукциясы, үй айбандары жана бөлүккө ээ болуу (өнөр жай шериктиги). 

Эгерде сизде пайде беретурган машина болсо (арендада иштейтурган), анда машинанын өзүнөн эмес, машинанын алып келген пайдасынан (прибыльдан) зекет берилет. 

Айрыкча бул линке карап койун: http://www.fetva.net/yazili-fetvalar/zekatin-kirkta-biri-nasil-hesaplaniyor.html (түркчө).

Теги: үй-бүлөдө эки машина болсо, зекети кандай берилет, зекет алтында, күмүштөн, кагаз жана темир акчадан, сатууга арналган нерселерден, айыл чарба продукциясынан, үй айбандарынан, бөлүккө ээ болуудан, өнөр жай шериктигинен.

Ваш комментарий

Новые материалы

Наши социальные сети