ФАТВА
Я, Мухаммед! Сенден айызды сураганда, айткын… 

Я, Мухаммед! Сенден айызды сураганда, айткын… 

Я, Мухаммед! Сенден айызды сураганда, айткын… 

Суроо: Этек кир жөнүндө Куранда кандай маалымат бар? 

Жооп: Аялдарда айда бир жолу айыз (этек кир) деген кан келет жана жыныстык органдары тазалангандан кийин, кайра балалуу болгонго даяр болот. Бул Аллахтын аялдардын денесине берген бир жаратылыш өзгөчөлүгү. Бул тазалыкта аялдар үчүн башка хикматтары да албетте бар. 

Аялдарда этек кир келген учурда жыныстык мамеле болбойт, намаз окулбайт… Бул абал аялдарүчүн оору эмес, бирок жагымсыз, кыйынчылык беретурган нерсе. Аллах мындай дейт:

«Сенден этек кир жөнүндө сурашат. Айткын: «Ал – жагымсыз нерсе». Этек кири келген убагында аялдардан оолак болуп тургулу. Алар таза болгонго чейин  аларга жакындабагыла. Эгер алар тазаланышса, аларга Аллах силерди буйруган жагынан келгиле. Чындыгында, Аллах тооба кылуучуларды жана тазалануучуларды жакшы көрөт» (Бакара 2/222).

Теги: сенден айызды сураганда, этек кир, аялдан келген кан, Бакара 2/222.

Ваш комментарий

Новые материалы

Наши социальные сети