ФАТВА
Унутуп же кокустан орозо убагында су ичсен эмне болот?

Унутуп же кокустан орозо убагында су ичсен эмне болот?

Унутуп же кокустан орозо убагында су ичсен эмне болот?

Суроо: Мен душ алганда кокустан су ичивалдым, орозом бузулдуву?

Жооп: Унутуп же кокустан тамак жесениз же су ичсениз орозо бузулбайт. Атайын болгондо, анда бузулат эле. Ошондой, коркпойле орозонузду кечке чейин кармайын. Аллах Куранда мындай дейт:

«Алла ар бир жанга мүмкүнчүлүгү жеткен гана милдетти жүктөйт. (Ар бир жандын) жасаган жакшылыгы – өз пайдасына, ал эми жамандыгы – өз зыйанына. «Оо Эгем, эгер унутуп, же жаңылып калсак бизди азаптай көрбө! Оо Эгем, бизге мурункуларга жүктөгөнүңдөй оор жүк жүктөй көрбө!  Оо Эгем, бизге күчүбүз жетпегенди жүктөбө! Бизди (Оттон) куткар! Бизди кечир! Бизге ырайым кыла көр! Сен – биздин Кожоюнубузсуң! Каапыр коомдорго каршы бизге жардам бер!» (Бакара 2/286).

Теги: унутуп же кокустан, орозо убагында, су ичсен эмне болот, Бакара 2/286.

Ваш комментарий

Новые материалы

Наши социальные сети