ФАТВА
Той күнү келин айыз болсо эмне кылат?

Той күнү келин айыз болсо эмне кылат?

Той күнү келин айыз болсо эмне кылат?

Суроо: Нике түнү келин айыз болсо эмне кылышы керек? 

Жооп: Айыз же этек кир бул аялдын айда бир жолу денесинде кан тазалыгы жана балалуу болуга даярданоо табиий нерсе демек. Той учурунда болгон болсо, эчтеке болбойт. Бирок нике түнү, келинде айыз болсо, анда эркек аялына тийбеш керек. Муну эркектер жакшы билиши керек. Аллах Куранда бул жөндө мындай дейт:

«Сенден этек кир жөнүндө сурашат. Айткын: «Ал – жагымсыз нерсе». Этек кири келген убагында аялдардан оолак болуп тургулу. Алар таза болгонго чейин  аларга жакындабагыла. Эгер алар тазаланышса, аларга Аллах силерди буйруган жагынан келгиле. Чындыгында, Аллах тооба кылуучуларды жана тазалануучуларды жакшы көрөт» (Бакара 2/222).

Өзгөчө карагыла: http://www.fatva.net/?p=952.

Теги: той күнү келин айыз болсо эмне кылат, сенден этек кир жөнүндө сурашат, ал – жагымсыз нерсе, нике түнү келин айыз болсо, Бакара 2/222.

Ваш комментарий

Новые материалы

Наши социальные сети