ФАТВА
Сүннөт (кошумча) намаздарды окуубасак болобу?

Сүннөт (кошумча) намаздарды окуубасак болобу?

Сүннөт (кошумча) намаздарды окуубасак болобу?

Суроо: Сүннөт (кошумча) намаздарды окуубасак болобу?

Жооп: Ооба, болот. Анткени сүннөт (кошумча) намаздар парз намаздар эмес. Аллах наркы дүйнөдө бизден парз намаздарды сурайт, нафиль (сүннөт, кошумча) болгон намаздарды сурабайт жана жоопка да тартпайт. Бирок, эгерде парз намаздар аткарылбаса, анда Аллах же кечирет, же тозокко салат…

Эскертейли! Пайгамбарывыз мындай айтат: Нафиль (сүннөт, кошумча) намаздарды окуугандарга Аллах таала бейиште жай берет жана сарайлар жасайт.

Теги: сүннөт (кошумча) намаздарды окуубасак болобу, кошумча намаздар, нафиль намаздар, парз намаздар…

Ваш комментарий

Новые материалы

Наши социальные сети