ФАТВА
Рамазанда спрей колдонсок болобу?

Рамазанда спрей колдонсок болобу?

Рамазанда спрей колдонсок болобу?

Суроо: Рамазанда, даары катары спрей колдонгондо орозо бузулатбы? Мисалы, астма жана башка ооруларда.

Жооп: Ооздан өткөн бүт даарылар орозону бузат. Бирок алымдар чечими бойунча, бул жөндө жаны фатва чыккан экен. Ошол фатвада мындай айтылат:

«Өпкөсү оорган кишилер сөзсүз спрей колдонушу керек. Спрейди бир жолу басканда оозга 1/20 мл/г. кетет. Анын көбү оозда жок болуп кетет. Аш казанга түшкөн проценти абдан аз экен. Ошондуктан орозо бузулбайт».

Аны салыштырганда, дааратта оозда калган канча суу болсо жана аш казанга түшсө, ошол спрейдан ошунчалык кетет экен. Бирок, орозо убагында, даараттан кийин калган суу аш казанга түшкөндө орозо бузулбайт деп, Расулуллахтын сөзү бар Дарими, Савм, 21. 

 Теги: рамазанда спрей колдонсок болобу, даары, орозо, спрей колдонуу.

Ваш комментарий

Новые материалы

Наши социальные сети