ФАТВА
Орозо кармаваган кишиге кандай жаза берилет?

Орозо кармаваган кишиге кандай жаза берилет?

Орозо кармаваган кишиге кандай жаза берилет?

Суроо: Эгерде бир мусулман, атайын Рамазан орозосуну кармаваса, анын жазасы кандай болот?

Жооп: Аллахты тааныган киши жана өзүнө мусулман деген киши, Рамазанга жакшы деӊ солук менен жеткен болсо, ал киши сөзсүз орозо кармайышы керек. Орозону бир гана ооурган жана сапарга чыккан киши кармаваса болот. Анкени Аллах бир гана аларга уруксаты берди.

Бир киши атайын Рамазан орозосуну билип туруп кармаваса, бирок Рамазандан кийин, жаман кылганын билсе, ал кишиден ошол орозо кабыл алынбайт. Анткени, Рамазандан кийин кармалган Рамазан орозосу ооруна келбейт. 

Ал эми ооурган жана сапарга чыккан кишилердин орозосуну Рамазандан кийин Аллах кабыл кыганына далил, Курандын аяты болот. Анкени бул кишилерге Аллахтын уруксаты бар. Бирок булар Рамазандан кийин саныны толук кылыш үчүн, ошол орозолордун ниетини каза айтпайт. Анткени алардын орозолору каза эмес. Алар Аллахын уруксаты менен калтырган… 

Аллах мындай дейт: 

«(Орозо) эсептелүү күндөрдө гана. Силерден ким (орозо мезгилинде) ооруп калса, же сапарга аттанса – анда ал күндөрдүн ордуна башка күндөрдө тоуктап берет. Орозо тутканга күчү жеткендер жакырдын тамагын фидия (фитирди) беришет. Эгер билсеңер орозо кармооңор силер үчүн жакшы! Рамазан айы, бул айда адамдарга туура жол болуп, ушул туура жолдун жана жакшы менен жаманды ажыратуучунун ачык далилдери болуп (көрсөтүлүп) Куран түшүрүлдү. Силерден ким ушул айга күбө болсо (туш келсе) орозо тутсун! Ал бирөө (бул айда) ооруп калып, же сапарга чыкса, башка күндөрдө санын толтурсун. Аллах силерге жеңилдикти гана каалайт, кыйынчылыкты каалабайт. Санды толуктагыла, силерди туура жолго салганы үчүн Аллахы улуктагыла! Мүмкүн силер шүгүр келтирээрсиңер» (Бакара 2/184-185).

Теги: орозо кармаваган кишиге кандай жаза берилет, ооурган жана сапарга чыккан кишилердин орозосу, рамазан орозосу, Бакара 2/184-185.

Ваш комментарий

Новые материалы

Наши социальные сети