ФАТВА
Доктор укол жасаса, орозо бузулатбы?

Доктор укол жасаса, орозо бузулатбы?

Доктор укол жасаса, орозо бузулатбы?

Суроо: Тишти чыгарганда доктор анестези деген уколду саят. Ошол укол жасалса орозо бузулатбы? 

Жооп: Укол орозону бузатурган шарттардан эмес. Орозо убагында тамак жевеш керек, су ичпеш керек жана аялын менен жыныстык мамеледе болбош керек. Бул шарттарды ооруна келтирсенер, орозонузга эчтеке болбойт. Тишти укол жасап чыгарсанарда болот…

Теги: доктор укол жасаса, орозо бузулатбы, рамазан орозосу.

Ваш комментарий

Новые материалы

Наши социальные сети