ФАТВА
Бир үй-бүлөгө канча курман сойулат?

Бир үй-бүлөгө канча курман сойулат?

Бир үй-бүлөгө канча курман сойулат?

Суроо: Меним аялымдын курман сойуга мүмкүнчүлүгү бар, менимде бар. Аялым курман чалса, магада керек болобу?

Жооп: Ханафи мазхабында, ар бир мусулман өзүнө курман сойушу керек. Бирок башка мазхабтардын алымдары, бир үй-бүлөгө бир курман жеткендигини айтышат.

Куранда курман чалуу жөнүндө парз болгон буйрукитар бар, жана кайсыл айбандар курман чалууга мүмкүн. Ал эми кайсыл айбандар канчадан сойулат, анын маалыматы жок.

Расулуллахтын хадистерине караганда, ал мындай айткан: «Ей, инсандар! Үй-бүлөгө жыл сайын курман сойуш керек». Бир жолу Расулуллах койду курман сойду жана мындай айтты: «О, Аллах! Сенин ыразычылыгыүчүн Мухаммадтан, үй-бүлөсүндөн жана Мухаммад үммөтүнө сойулган курманды кабыл кылгын!». Башка жерде Расулуллах еки кочту курман кылды. Ошол кочтон бирөсүнү үммөтүн атына, бирөсүнүдө өзүнүн жана үй-бүлөсүнүн атынан курман кылды…

Эми силерде Расулуллахтын кылганыны кылсанар болот. 

Теги: бир үй-бүлөгө канча курман сойулат, курмандык айбандар, канча курман.

Ваш комментарий

Новые материалы

Наши социальные сети