ФАТВА
Бир гана парз намаздарды аткаруу болобу?

Бир гана парз намаздарды аткаруу болобу?

Бир гана парз намаздарды аткаруу болобу? 

Суроо: Мурун мен ар даим сүннөт намаздарды окуйт элем. Бирок бир канча айдан бери мен жалгыз парз намаздарды аткарып жатам. Ушундай кылганым туурабы же туура эмесби? 

Жооп: Жалгыз парз намаздарды аткаруу – бул Аллахтын буйругуну аткаруу демек. Бирок сүннөт намаздар буйрук эмес, алар кошумча намаздар. Кошумча намаздарды окууп жатканда кошумча сооп жазылат. Сооп канча көп болсо, беиштин даражасыда ошундай жогоруу болот… 

Теги: бир гана парз намаздарды аткаруу болобу, сүннөт намаздар буйрук эмес, алар кошумча намаздар.

Ваш комментарий

Новые материалы

Наши социальные сети