ФАТВА

Алтындан зекет кандай берилет?

Алтындан зекет кандай берилет?

Суроо: Биздин өзүвүздүн үйүвүз жок, бирок 85 грамды ашкан алтынывыз бар. Ошол алтындын зекети берилеби?

Жооп: Ооба, үйүнүз болбосо дагы, 85 грамды ашкан алтыныныз бар. Ошол алтындан зекет, сөзсүз берилет. 85 грам жана андан ашык алтындан бир жыл өткөндө, сөзсүз зекет бериш керек. Бир жылдын эсеби 2,5%.

Теги: алтындан зекет кандай берилет, 85 грам, жылдын эсеби 2,5%.

Ваш комментарий

Новые материалы

Наши социальные сети