«Рисале-и Нур» – Курандын тафсири эсеплетби?
ФАТВА > Р. Васипов макалалары Дата: 20 Temmuz 2017 Email This Post Email This Post

«Рисале-и Нур» – Курандын тафсири эсеплетби?

Суроо: Менде мындай суроо бар. Нур жамаатын жолун жолдоочулары Саид Нурсинин жазган «Рисале-и Нур» китептери Курандын тафсири деп айтышат. Ошол айткандары чыӊ бы?

Жооп: Оба, алар ушундай деп айтышат. Бирок чындыкта андай эмес. Анткени Рисале-и Нур абдан кыйын бир стиль менен жазылган. Жана ал китептердин мазмуну Курандын тафсирине дагы жарашпай бир стиль менен жазылган экен. Курандын тафсири окугандарга кыйын болгон жерлерин түшүнүшүнү мүмкүн болгончо жеӊил кылуу максаты менен жазылат. Бирок Рисале-и Нурда ушундай жеӊилчилик жок. Ошол китептерде Куранга жараша, актуалдуу жана абдан маанилүү темалар тафсир кылынган эмес. Мисалы, Рисале-и Нурда үй-бүлөө куруу, ажырашуу, баланы эмизүү, мурас, капырларга мамиле, согуш этикасы, туткундарга мамиле жана башка маанилү темалар тафсир кылынган жок.

Рисале-и Нур китептеринде бир гана эки жүзгө жакын аят иштелген экен, башка аяттар тафсир кылынган жок. Бул биринчиден. Ал эми экинчиден, эчким Куранды тафсир кыла албайт. Анткени, Аллах Куранды өзу ачыктап берген. Ким, мен Куранды тафсир кылдым деген болсо, ал киши өзүнү Аллахтын ордуна койюп жатат. Бул акыйкат Худ сүрөсүндө айтылат:

«Алиф, лам, ра. Бул (Куран) – айаттары бекитилген жана Даанышман, Билүүчү (Аллах) тарабынан ачыкталган (тафсир, байан кылынган) Китеп. (Ошундай кылганы), Аллахтан башкага сыйынбаш үчүн! Чындыгында, Мен (Мухаммад) силерге Ал тараптан эскертүүчү жана Кубандыруучумун» (Худ 11/1-2).

«Алар сага кайсы бир мисалды келтиришсе, Биз сага (ага карата) чындыкты жана эң жакшы чечмелөөнү (тафсирди) келтиребиз» (Фуркан 25/33).

«Бул Куран Аллахтан башканын ойунан чыгарылган эмес. Ал (Куран) мурункуларды (Китептерди) тастыктоо жана Китепти түшүндүрүү (тафсиль кылуу) үчүн жөнөтүлгөн.  Анда шек жок, (ал) ааламдардын Эгесинен келтирилген» (Юнус 10/37).

Саид Нурси деген алымдын жетекчилери чи, алар жалгыз Рисале-и Нурду окушат, башка алымдардын китептерини окубайт. Куранды да бир гана бетинен, Ахмед Хусрав деген алымдын жазган «хаттындан» окушат (жалгыз арапчасыны). 

Булардын туура эмес ойлорундан бирөөсү, бул Рисале-и Нурду окубаган кишилер жана бул жамаатка кирбегендер, бейишке эч качан кирбейт!

Бул сөздөр еврей жана христиандардын сөздөрүнө окшоп турат. Аллах мындай дейт:

«Алар: «Бейишке иудей же христиан болгондон башка эч ким кире албайт», – дешет. Бул – алардын үмүт-тилеги гана! Аларга: «Эгер айтканыңар чын болсо, далилиңерди келтиргиле!» – деп айт» (Бакара 2/111).

«Алар: «Иудей, же христиан болгула, туура жолду табасыңар», – дешти. Силер: «Жок! Ибрахимдин дини таза, ал ширк кошкондордон болгон эмес», – дегин!» (Бакара 2/135).

Бирок Саид Нурсинин туура эмес сөздөрүнөн эӊ мыктысы, бул: «Меним Рисале-и Нур китебим, Курандын түшкөн жеринен (Лявхи-махфуздан) мага жаздырылды» деген сөзү. Бул сөз абдан коркунучту бир маселеге алып жатышат.

  1. Эгерде Рисале-и Нур, Курандын түшкөн жеринден Саид Нурсиге берилген болсо, анда Рисале-и Нур – Куран сыяктуу деген сөз чыгватат.
  2. Эгерде Рисале-и Нур, Курандын түшкөн жеринден Саид Нурсиге берилген болсо, анда ал өзүнө пайгамбар деп айткан сөз чыгватат.

Биринчиден «Левхи махфуз», бул асмандагы бир жер, же Курандын жазылган жери эмес. «Левхи махфуз», арапчадан которгондо сакталган такта, же Куран коргон жана сакталган бир такта (левха, барак). Бул сөздөрдүн далили Буруж деген сүрөнүн 21 жана 22-чи аяттарында айтылып жатат.

Анда «Левхи махфуз» – бул Курандын жазылган жана сакталган асмандагы жери эмес, бирок Куран сакталган бир китеп экен бир маани чыгватат.

Бул сөз менен Саид Нурси өзүнүн «Рисале-и Нур» деген жазмасыны Куран даражасына көтөргөн. Ким, өзү китеп жазып, анан бул китеп Аллахтан берилди же жаздырылды деген болсо, аларга Аллах мындай жооп берип жатат:

«Арзыбаган акчага сатуу үчүн өз колдору менен китеп жазып алышып, анан аны: «Бул Алладан келген» – дегендерге азап болсун! Аларга колдору менен жазгандары үчүн азап болсун! Алар кылган кесиптери үчүн азап болсун!» (Бакара 2/79) (жана Али-Имран 3/78).

Экинчиден, Саид Нурсиге, өз жамааты ичинде, пайгамбар жана махди дегендер бар. Билесинер акыркы Наби, бул Мухаммед алейхиссалам болгон, андан кийин наби-расуль кельбейт. Аллах мындай дейт:

«(Эй, мусулмандар! Мухаммед) силерден эч бир эркектин атасы эмес. Ал – Алланын расулу (элчиси) жана набилердин акыркысы. Аллах – бардык нерсени Билүүчү!» (Ахзаб 33/40).

Бул аятта Наби дегенде, башка элчи келбейт айтылватат.

Бугүн Саид Нурсиге эчтеке айталбайбыз, бирок анын китептерини окуган жана жолуну туткандарга бул аяттар жана сөздөр бир эскертме катары болсун.

Теги: Куран, аяттар, Рисале-и Нур, тафсир, Саид Нурси, нур жамааты, үй-бүлөө куруу, ажырашуу, баланы эмизүү, мурас, капырларга мамиле, согуш этикасы, туткундарга мамиле.

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Просмотрено 470
 
Другие фетвы по данной теме или близкие
№     Темы Дата    Прочтено    
1 Мусульмане должны знать это о Коране! 20.03.2018 129
2 Кто вам поможет, если Аллах лишит вас своей помощи? 16.03.2018 109
3 Коран о Посланнике в лице наби и расуль 08.03.2018 119
4 Причины раскола единой веры Аллаха и единой уммы 02.03.2018 205
5 Почему мусульмане ждут Посланника Иисуса? 02.03.2018 182
6 Многоженство! Запреты и последствия 02.03.2018 207
7 Могут ли джинны вселяться в людей? 21.02.2018 202
8 Значение слов хадис и хадисы кудси, сунна и суннат, вахий матлув и вахий гайри-матлув 04.12.2017 327
9 Халяльные сертификаты 27.11.2017 419
10 Какая будет польза, если прочитать умершим конституцию?.. 20.11.2017 227
11 Кто такой мусульманин и как его распознать? 15.11.2017 330
12 Критика хадиса «Я оставляю вам две вещи – Коран и Сунну!» 08.11.2017 340
13 Христианский антихрист и мусульманский даджаль, кто они? 12.09.2017 536
14 «Рисале-и Нур» – Курандын тафсири эсеплетби? 20.07.2017 470
15 Стереотипное мнение, что в Коране говорится только о трех временах намаза, и еще кое-что… 23.06.2017 414
16 Аят о продолжительности времени дневного поста, который исключен из практики 17.06.2017 353
17 Каким является искупление за нарушение поста в Рамазане? 17.06.2017 1.791
18 Как быть путникам и больным с постом в Рамазане? 17.06.2017 1.896
19 Искажение аята в переводах, на примере аята поста. Критика для переводчиков Корана. 17.06.2017 1.590
20 Кто в Рамазане должен давать фитру (фитир-садака)? 17.06.2017 2.678
21 Разве в Коране говорится только о трех временах намаза? 08.05.2017 2.828
22 Сура Ниса 59-ый аят и его роль в методологии познания Корана 28.04.2017 2.098
23 Что в Коране означают термины суннат и хадис? 21.04.2017 426
24 Допускается ли чтение переводов Корана? 21.04.2017 465
25 Вера в судьбу или предопределенность будущего (2) 09.04.2017 275
26 Можно или нельзя читать Коран умершим? 09.04.2017 5.256
27 Почему мусульмане ждут Махди? 09.04.2017 2.242
28 О Зулькарнейне и яджудж и маджудж 09.04.2017 2.381
29 «Коран, сунна, иджма, кияс – как метод познания в исламе!» 09.04.2017 2.283
30 «Праздник весны – Навруз». История. Происхождение. Отношение Ислама. 09.04.2017 2.223
31 Единая вера и проблема образования сект, тарикатов, религиозных групп, джамаатов и прочих 06.04.2017 286
32 Мы идем путем отцов! 21.03.2017 284
33 Перевод 179-го аята суры Араф 21.03.2017 364
34 Каково наказание за супружескую измену и блуд по Корану? 21.03.2017 434
35 Значение названия месяца Зуль-хиджа 21.03.2017 268
36 Какаво значение понятий Иблис-джинн и ангел-шайтан? 21.03.2017 237
37 Что означают выражения «халиф и наместник»? 21.03.2017 1.944
38 Что значит «избранность народа»? Действительно ли иудеи являются избранными? 21.03.2017 287
39 Что мы знаем об аятах хаджа и курбана? 21.03.2017 1.689
40 Говорится ли в Коране о колдовстве и сглазе? 21.03.2017 2.240
41 Что для души добро, а что – вред? 21.03.2017 384
42 Кто такой Махди? 07.03.2017 397
43 Могут ли люди устанавливать от себя запреты (харамы) и дозволения (халяли)? 07.03.2017 210
44 Обращение шиитов и суннитов… 07.03.2017 1.722
45 Благодарность Аллаху – как формула благосостояния! 19.02.2017 253
46 Говорится ли в Коране о втором пришествии Иисуса? 19.02.2017 303
47 Можно ли увидеть Бога при клинической смерти? 19.02.2017 326
48 Коран ниспослан для живых людей! 19.02.2017 482
49 Что случится с теми, кто не совершает намаз? 19.02.2017 383
50 Что говорится в Коране о временах намаза? 19.02.2017 282
51 Как правильно разводиться по Корану? 19.02.2017 477
52 Что мы знаем о суре Кадр? 19.02.2017 203
53 Как быть с пропущенными намазами? 19.02.2017 278
54 Что мы знаем о намазе? 19.02.2017 374
55 Кто такие Машиах, Мессия и Махди? 19.02.2017 388
56 Что значит выражение аятуллах? 19.02.2017 279
57 Что мы знаем о духе? Что в Коране говорится о духе или душе? 30.01.2017 273
58 Что мы знаем об аятах поста? 30.01.2017 286
59 Значение и предназначение поста 30.01.2017 273
60 Объединение намазов по Корану и сунне 30.01.2017 1.730
61 Календарь и продолжительность времени дневного поста Рамазана 28.01.2017 252
62 Как правильно определить начало и конец месяца Рамазана? 19.01.2017 258
63 Говорится ли в Коране о предопределености судьбы человека? 19.01.2017 1.155
64 Метод познания Корана Кораном 19.01.2017 477
65 Говорится ли в Коране о шиизме и суннизме? 19.01.2017 298
66 Обязательные предписания Аллаха для всех людей 19.01.2017 1.607
67 Наказание за преднамеренное нарушение поста в Рамазане 19.01.2017 1.720
68 Обязательный пост Рамазана и его описание в Коране 19.01.2017 1.885
69 Нарушения во время поста в Рамазане 14.01.2017 213
70 Какое обращение к Аллаху является ширком? 14.01.2017 292
71 Устанавливает ли Посланник запреты (харамы) в вере? 27.10.2016 201
72 Запретность процента 27.10.2016 233
73 Время начала и конца послевечернего намаза иша 27.10.2016 358
74 Предназначение Корана! 27.10.2016 243
75 Покайся Аллаху вовремя, пока не поздно! 27.10.2016 226
76 Тафсир, тафсиль и тавиль Корана 27.10.2016 236
77 О, человек! Что же тебя ввело в заблуждение? 25.10.2016 232
78 Аллах – прощающий и милосердный! 25.10.2016 274
79 Увещевающая функция Посланника (табйин) 25.10.2016 262
80 Кто разъясняет и толкует Коран? 17.10.2016 222
81 Посланник в лице наби – расуль 15.10.2016 237