«Рисале-и Нур» – Курандын тафсири эсеплетби?
ФАТВА > Исследования Р. Васипова Дата: 20 Temmuz 2017 Email This Post Email This Post

«Рисале-и Нур» – Курандын тафсири эсеплетби?

Суроо: Менде мындай суроо бар. Нур жамаатын жолун жолдоочулары Саид Нурсинин жазган «Рисале-и Нур» китептери Курандын тафсири деп айтышат. Ошол айткандары чыӊ бы?

Жооп: Оба, алар ушундай деп айтышат. Бирок чындыкта андай эмес. Анткени Рисале-и Нур абдан кыйын бир стиль менен жазылган. Жана ал китептердин мазмуну Курандын тафсирине дагы жарашпай бир стиль менен жазылган экен. Курандын тафсири окугандарга кыйын болгон жерлерин түшүнүшүнү мүмкүн болгончо жеӊил кылуу максаты менен жазылат. Бирок Рисале-и Нурда ушундай жеӊилчилик жок. Ошол китептерде Куранга жараша, актуалдуу жана абдан маанилүү темалар тафсир кылынган эмес. Мисалы, Рисале-и Нурда үй-бүлөө куруу, ажырашуу, баланы эмизүү, мурас, капырларга мамиле, согуш этикасы, туткундарга мамиле жана башка маанилү темалар тафсир кылынган жок.

Рисале-и Нур китептеринде бир гана эки жүзгө жакын аят иштелген экен, башка аяттар тафсир кылынган жок. Бул биринчиден. Ал эми экинчиден, эчким Куранды тафсир кыла албайт. Анткени, Аллах Куранды өзу ачыктап берген. Ким, мен Куранды тафсир кылдым деген болсо, ал киши өзүнү Аллахтын ордуна койюп жатат. Бул акыйкат Худ сүрөсүндө айтылат:

«Алиф, лам, ра. Бул (Куран) – айаттары бекитилген жана Даанышман, Билүүчү (Аллах) тарабынан ачыкталган (тафсир, байан кылынган) Китеп. (Ошундай кылганы), Аллахтан башкага сыйынбаш үчүн! Чындыгында, Мен (Мухаммад) силерге Ал тараптан эскертүүчү жана Кубандыруучумун» (Худ 11/1-2).

«Алар сага кайсы бир мисалды келтиришсе, Биз сага (ага карата) чындыкты жана эң жакшы чечмелөөнү (тафсирди) келтиребиз» (Фуркан 25/33).

«Бул Куран Аллахтан башканын ойунан чыгарылган эмес. Ал (Куран) мурункуларды (Китептерди) тастыктоо жана Китепти түшүндүрүү (тафсиль кылуу) үчүн жөнөтүлгөн.  Анда шек жок, (ал) ааламдардын Эгесинен келтирилген» (Юнус 10/37).

Саид Нурси деген алымдын жетекчилери чи, алар жалгыз Рисале-и Нурду окушат, башка алымдардын китептерини окубайт. Куранды да бир гана бетинен, Ахмед Хусрав деген алымдын жазган «хаттындан» окушат (жалгыз арапчасыны). 

Булардын туура эмес ойлорундан бирөөсү, бул Рисале-и Нурду окубаган кишилер жана бул жамаатка кирбегендер, бейишке эч качан кирбейт!

Бул сөздөр еврей жана христиандардын сөздөрүнө окшоп турат. Аллах мындай дейт:

«Алар: «Бейишке иудей же христиан болгондон башка эч ким кире албайт», – дешет. Бул – алардын үмүт-тилеги гана! Аларга: «Эгер айтканыңар чын болсо, далилиңерди келтиргиле!» – деп айт» (Бакара 2/111).

«Алар: «Иудей, же христиан болгула, туура жолду табасыңар», – дешти. Силер: «Жок! Ибрахимдин дини таза, ал ширк кошкондордон болгон эмес», – дегин!» (Бакара 2/135).

Бирок Саид Нурсинин туура эмес сөздөрүнөн эӊ мыктысы, бул: «Меним Рисале-и Нур китебим, Курандын түшкөн жеринен (Лявхи-махфуздан) мага жаздырылды» деген сөзү. Бул сөз абдан коркунучту бир маселеге алып жатышат.

  1. Эгерде Рисале-и Нур, Курандын түшкөн жеринден Саид Нурсиге берилген болсо, анда Рисале-и Нур – Куран сыяктуу деген сөз чыгватат.
  2. Эгерде Рисале-и Нур, Курандын түшкөн жеринден Саид Нурсиге берилген болсо, анда ал өзүнө пайгамбар деп айткан сөз чыгватат.

Биринчиден «Левхи махфуз», бул асмандагы бир жер, же Курандын жазылган жери эмес. «Левхи махфуз», арапчадан которгондо сакталган такта, же Куран коргон жана сакталган бир такта (левха, барак). Бул сөздөрдүн далили Буруж деген сүрөнүн 21 жана 22-чи аяттарында айтылып жатат.

Анда «Левхи махфуз» – бул Курандын жазылган жана сакталган асмандагы жери эмес, бирок Куран сакталган бир китеп экен бир маани чыгватат.

Бул сөз менен Саид Нурси өзүнүн «Рисале-и Нур» деген жазмасыны Куран даражасына көтөргөн. Ким, өзү китеп жазып, анан бул китеп Аллахтан берилди же жаздырылды деген болсо, аларга Аллах мындай жооп берип жатат:

«Арзыбаган акчага сатуу үчүн өз колдору менен китеп жазып алышып, анан аны: «Бул Алладан келген» – дегендерге азап болсун! Аларга колдору менен жазгандары үчүн азап болсун! Алар кылган кесиптери үчүн азап болсун!» (Бакара 2/79) (жана Али-Имран 3/78).

Экинчиден, Саид Нурсиге, өз жамааты ичинде, пайгамбар жана махди дегендер бар. Билесинер акыркы Наби, бул Мухаммед алейхиссалам болгон, андан кийин наби-расуль кельбейт. Аллах мындай дейт:

«(Эй, мусулмандар! Мухаммед) силерден эч бир эркектин атасы эмес. Ал – Алланын расулу (элчиси) жана набилердин акыркысы. Аллах – бардык нерсени Билүүчү!» (Ахзаб 33/40).

Бул аятта Наби дегенде, башка элчи келбейт айтылватат.

Бугүн Саид Нурсиге эчтеке айталбайбыз, бирок анын китептерини окуган жана жолуну туткандарга бул аяттар жана сөздөр бир эскертме катары болсун.

Теги: Куран, аяттар, Рисале-и Нур, тафсир, Саид Нурси, нур жамааты, үй-бүлөө куруу, ажырашуу, баланы эмизүү, мурас, капырларга мамиле, согуш этикасы, туткундарга мамиле.

Facebook'ta PaylaşTwitter'da PaylaşГ. бөлүшүүOk.ru бөлүшүү
Просмотрено 836
 
Другие фетвы по данной теме или близкие
№     Темы Дата    Прочтено    
1 Шафаат по Корану и по традиции! 12.11.2018 177
2 Брак – Мута 08.10.2018 217
3 Мусульмане должны знать это о Коране! 20.03.2018 829
4 Кто вам поможет, если Аллах лишит вас своей помощи? 16.03.2018 482
5 Коран о Посланнике в лице наби и расуль 08.03.2018 380
6 Причины раскола единой веры Аллаха и единой уммы 02.03.2018 1.382
7 Почему мусульмане ждут Посланника Иисуса? 02.03.2018 785
8 Многоженство! Запреты и последствия 02.03.2018 546
9 Могут ли джинны вселяться в людей? 21.02.2018 945
10 Значение слов хадис и хадисы кудси, сунна и суннат, вахий матлув и вахий гайри-матлув 04.12.2017 698
11 Халяльные сертификаты 27.11.2017 729
12 Какая будет польза, если прочитать умершим конституцию?.. 20.11.2017 578
13 Кто такой мусульманин и как его распознать? 15.11.2017 843
14 Критика хадиса «Я оставляю вам две вещи – Коран и Сунну!» 08.11.2017 1.235
15 Христианский антихрист и мусульманский даджаль, кто они? 12.09.2017 1.294
16 «Рисале-и Нур» – Курандын тафсири эсеплетби? 20.07.2017 836
17 Стереотипное мнение, что в Коране говорится только о трех временах намаза, и еще кое-что… 23.06.2017 696
18 Аят о продолжительности времени дневного поста, который исключен из практики 17.06.2017 638
19 Каким является искупление за нарушение поста в Рамазане? 17.06.2017 2.072
20 Как быть путникам и больным с постом в Рамазане? 17.06.2017 2.109
21 Искажение аята в переводах, на примере аята поста. Критика для переводчиков Корана. 17.06.2017 1.954
22 Кто в Рамазане должен давать фитру (фитир-садака)? 17.06.2017 3.140
23 Разве в Коране говорится только о трех временах намаза? 08.05.2017 3.619
24 Сура Ниса 59-ый аят и его роль в методологии познания Корана 28.04.2017 2.426
25 Что в Коране означают термины суннат и хадис? 21.04.2017 764
26 Допускается ли чтение переводов Корана? 21.04.2017 752
27 Вера в судьбу или предопределенность будущего (2) 09.04.2017 612
28 Можно или нельзя читать Коран умершим? 09.04.2017 5.843
29 Почему мусульмане ждут Махди? 09.04.2017 2.615
30 О Зулькарнейне и яджудж и маджудж 09.04.2017 2.910
31 «Коран, сунна, иджма, кияс – как метод познания в исламе!» 09.04.2017 2.777
32 «Праздник весны – Навруз». История. Происхождение. Отношение Ислама. 09.04.2017 2.521
33 Единая вера и проблема образования сект, тарикатов, религиозных групп, джамаатов и прочих 06.04.2017 523
34 Мы идем путем отцов! 21.03.2017 508
35 Перевод 179-го аята суры Араф 21.03.2017 684
36 Каково наказание за супружескую измену и блуд по Корану? 21.03.2017 760
37 Значение названия месяца Зуль-хиджа 21.03.2017 522
38 Какаво значение понятий Иблис-джинн и ангел-шайтан? 21.03.2017 517
39 Что означают выражения «халиф и наместник»? 21.03.2017 2.198
40 Что значит «избранность народа»? Действительно ли иудеи являются избранными? 21.03.2017 546
41 Что мы знаем об аятах хаджа и курбана? 21.03.2017 2.004
42 Говорится ли в Коране о колдовстве и сглазе? 21.03.2017 2.676
43 Что для души добро, а что – вред? 21.03.2017 677
44 Кто такой Махди? 07.03.2017 710
45 Могут ли люди устанавливать от себя запреты (харамы) и дозволения (халяли)? 07.03.2017 442
46 Обращение шиитов и суннитов… 07.03.2017 1.939
47 Благодарность Аллаху – как формула благосостояния! 19.02.2017 493
48 Говорится ли в Коране о втором пришествии Иисуса? 19.02.2017 694
49 Можно ли увидеть Бога при клинической смерти? 19.02.2017 632
50 Коран ниспослан для живых людей! 19.02.2017 1.172
51 Что случится с теми, кто не совершает намаз? 19.02.2017 681
52 Что говорится в Коране о временах намаза? 19.02.2017 763
53 Как правильно разводиться по Корану? 19.02.2017 933
54 Что мы знаем о суре Кадр? 19.02.2017 425
55 Как быть с пропущенными намазами? 19.02.2017 564
56 Что мы знаем о намазе? 19.02.2017 641
57 Кто такие Машиах, Мессия и Махди? 19.02.2017 948
58 Что значит выражение аятуллах? 19.02.2017 496
59 Что мы знаем о духе? Что в Коране говорится о духе или душе? 30.01.2017 586
60 Что мы знаем об аятах поста? 30.01.2017 465
61 Значение и предназначение поста 30.01.2017 509
62 Объединение намазов по Корану и сунне 30.01.2017 2.064
63 Календарь и продолжительность времени дневного поста Рамазана 28.01.2017 452
64 Как правильно определить начало и конец месяца Рамазана? 19.01.2017 474
65 Говорится ли в Коране о предопределености судьбы человека? 19.01.2017 1.975
66 Метод познания Корана Кораном 19.01.2017 1.116
67 Говорится ли в Коране о шиизме и суннизме? 19.01.2017 637
68 Обязательные предписания Аллаха для всех людей 19.01.2017 1.910
69 Наказание за преднамеренное нарушение поста в Рамазане 19.01.2017 2.136
70 Обязательный пост Рамазана и его описание в Коране 19.01.2017 2.206
71 Нарушения во время поста в Рамазане 14.01.2017 471
72 Какое обращение к Аллаху является ширком? 14.01.2017 591
73 Устанавливает ли Посланник запреты (харамы) в вере? 27.10.2016 473
74 Запретность процента 27.10.2016 455
75 Время начала и конца послевечернего намаза иша 27.10.2016 751
76 Предназначение Корана! 27.10.2016 476
77 Покайся Аллаху вовремя, пока не поздно! 27.10.2016 513
78 Тафсир, тафсиль и тавиль Корана 27.10.2016 557
79 О, человек! Что же тебя ввело в заблуждение? 25.10.2016 501
80 Аллах – прощающий и милосердный! 25.10.2016 696
81 Увещевающая функция Посланника (табйин) 25.10.2016 537
82 Кто разъясняет и толкует Коран? 17.10.2016 456
83 Посланник в лице наби – расуль 15.10.2016 465